Bovenaanzicht potentiële turbineposities

Concept Milieueffectrapport (MER) en Memo concept voorkeursalternatief (VKA)

Via de onderstaande links is het mogelijk om het concept Milieueffectrapport…

Inloopavonden visualisaties

In de afgelopen periode hebben we vraag ontvangen om meer inzicht…