Wist je dat…

… De oprichter van Prowind van oudsher melkveehouder is?

… Prowind al sinds het begin van haar bestaan aan burgerparticipatie doet, en de verdiensten bij ieder park dus ook teruggaan naar de lokale omgeving?

… Prowind zelf ook voor de bouw en ontmanteling van het park zorgt? Zo weet u altijd waar u terecht kunt.

… Er wel twee jaar lang onderzoek wordt gedaan naar in hoeverre een windpark invloed heeft op de omgeving, en hoe dit geminimaliseerd kan worden?

… Als het stormt de wieken en de rotor van de molen zo worden gedraaid dat ze geen schade kunnen oplopen en makkelijk stil kunnen worden gezet?

… Moderne windmolens wel tot 250 meter hoog kunnen zijn?

… Er per jaar maximaal maar 5 uur en 40 minuten slagschaduw op een woning mag optreden? Dit wordt verdeeld over maximaal 17 dagen. Hierna wordt de turbine stilgezet als er slagschaduw optreedt.

… Dat er met studies niet is bewezen dat er een verband bestaat tussen windmolens en de gezondheid?

… Het doorgaans wel 6 tot 8 jaar duurt van het begin van een windproject tot de realisatie?

… Moderne windmolens wel 30 jaar lang mee gaan?

… Een moderne windmolen binnen ca. drie maanden tot een half jaar energieneutraal is? Voor deze berekening is de productie van de materialen, het transport, de bouw en het ontmantelen meegenomen.

… De achterkant van de wieken gekarteld zijn om net als bij de vleugels van een uil minder geluid te veroorzaken? Dit zorgt voor ca. 2 dB minder geluid (bij elke 3 dB extra verdubbelt of halveert het geluid zich).

… Om de zelfde hoeveelheid energie op te wekken met een zonneweide als een windmolen (5,3 MW), je minimaal 13 ha zonneweide nodig hebt? Dit is gelijk aan 19 voetbalvelden.

… Je doorgaans met één moderne windmolen (in een gebied met gemiddelde windsnelheid) ca. 5.000 huishoudens kan voorzien van groene stroom?

… je niet bang hoeft te zijn dat je geen stroom krijgt als een molen stil staat. De windmolens staan vrijwel nooit stil en als er een wel stilstaat, nemen de andere turbines het over. Ook wordt er hard gewerkt aan opslag. Waterstof biedt een geweldige kans.

… je elektriciteit door middel van een chemisch proces genaamd elektrolyse om kan zetten naar waterstof? En je waterstof ook weer terug kan zetten naar elektriciteit? Om deze reden is waterstof de uitgelezen kandidaat voor opslag.

… er net als groene en grijze stroom, er ook groene en grijze waterstof is? We willen natuurlijk alleen groene waterstof, gemaakt met duurzame elektriciteit!

…er goed is nagedacht over het aantal bladen op een windturbine? Volgens de aerodynamica wordt het maximale rendement bereikt als ongeveer vijf procent van het rotoroppervlak bestaat uit wiekoppervlakte. Dat bereik je qua oppervlak en kracht met drie bladen. Bovendien blijken drie bladen bij het draaien een visueel rustiger beeld te geven dan twee.

… de oudste ‘moderne’ windturbine ruim 40 jaar geleden is gebouwd? De turbine, met de naam Tvindkraft, staat in Jutland bij het dorpje Ulfborg en werd op 30 mei 1975 geplaatst.

… een windturbine een hightech machine is? Alle onderdelen, van de gondel, bladen, tandwielkast en generator tot mast en fundering worden ontworpen volgens de meest recente wetenschappelijke en technologische kennis en inzichten.