Bovenaanzicht potentiële turbineposities

Concept Milieueffectrapport (MER) en Memo concept voorkeursalternatief (VKA)

Via de onderstaande links is het mogelijk om het concept Milieueffectrapport…