De gemeenten Putten en Ermelo hebben bekend gemaakt dat ze verder gaan met het initiatief voor Windpark Horst en Telgt.

Bij de afweging van de gemeenten hebben de omvang van de bijdrage aan de duurzaamheidsambities van de gemeenten en de locatie in het windzoekgebied een rol gespeeld. Daarnaast zou de tijd die vanaf de start is geïnvesteerd in de samenwerking met omwonenden ook hebben bijgedragen aan het besluit.